Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 06/04/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT LearnDash Notes 1.6.15
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.3
CẬP NHẬT Admin Menu Editor Pro 2.16.2
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.15.2
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.6.2.4
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.1.9.4
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.7.11
CẬP NHẬT Qalam – NewsPaper and Magazine WordPress Theme 1.7.0
CẬP NHẬT YITH Product Size Charts for WooCommerce Premium 1.8.0
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 27.7
CẬP NHẬT Ads Pro Plugin – Multi-Purpose WordPress Advertising Manager 4.54
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 3.0.0
CẬP NHẬT Residence Real Estate WordPress Theme 4.4.2
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.44
CẬP NHẬT WooCommerce TM Extra Product Options 6.0
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 2.2.8
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 4.1.9
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.5.1
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.10
CẬP NHẬT Gravity Flow WordPress Plugin 2.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce Simple Auctions 2.0.12
CẬP NHẬT WPBakery Page Builder (Visual Composer) Clipboard 5.0.3
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.0.14
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 5.39.0
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.8.3
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.11.0.2
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.1
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.5.2
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.67
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.0.19
CẬP NHẬT Elite Video Player 6.7.6
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.8.1
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 2.9.49
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.16.1
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.16.1
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 4.8.0
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Search 4.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 5.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 4.15.5
CẬP NHẬT YITH Amazon S3 Storage Premium 1.8.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium 3.1.0

Trả lời