Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 06/01/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 14.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.41
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 5.1.1
CẬP NHẬT Themify Builder Maps Pro 3.0.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.37
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Activity Addon 2.2.9
CẬP NHẬT Gravity Flow WordPress Plugin 2.8.8
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.17
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.17
CẬP NHẬT Gravity Perks Unique ID Plugin 1.4.10
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.24
CẬP NHẬT Media Grid – Overlay Manager Add-on 2.0.13
CẬP NHẬT Onfleek – AMP Ready and Responsive Magazine Theme 3.4
CẬP NHẬT TheGem – Creative Multi-Purpose High-Performance WordPress Theme 5.7.0
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.9.1
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.14.3
CẬP NHẬT MarketKing – Ultimate Multi Vendor Marketplace Plugin for WooCommerce 1.4.55
CẬP NHẬT Layered Popups 7.38
CẬP NHẬT Carbon – Clean Minimal Multipurpose WordPress Theme 3.1
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.1.0
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.8.6
THÊM MỚI Gostudy – Education WordPress Theme 2.2.8
THÊM MỚI Riode | Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.4.10
THÊM MỚI ShadePro – Multi-Purpose WordPress Theme 3.5.0
THÊM MỚI Crypterio – NFT and Crypto Landing Page WordPress Theme 2.4.5
THÊM MỚI Educavo – Education WordPress Theme 2.9.7
THÊM MỚI Bazinga | Modern Magazine & Viral Blog WordPress Theme 1.1.5
THÊM MỚI Bauer | Construction and Industrial WordPress Theme 1.19
THÊM MỚI Razzi – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 1.8.3
THÊM MỚI Kalles – Versatile Elementor WooCommerce Theme 1.1.6
THÊM MỚI Exertio – Freelance Marketplace WordPress Theme 1.2.1
THÊM MỚI Wokiee – Multipurpose Shopify Theme 2.2.2
THÊM MỚI Myour – CV WordPress Theme 1.3.8

Trả lời