Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 05/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 2.5.41
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Message 1.2.3
CẬP NHẬT Gravity Forms PayPal Commerce Platform Add-On 2.3
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.3.22
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 2.2.3
CẬP NHẬT Gravity Forms Advanced Post Creation Addon 1.2
CẬP NHẬT Gravity Forms Help Scout Addon 2.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Stripe Addon 4.2
CẬP NHẬT Instagram Feed Pro By Smash Balloon 6.0.1
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 14.16
CẬP NHẬT Aelia Currency Switcher for WooCommerce 4.13.0.220104
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.2.6
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 4.36.0
CẬP NHẬT Zeen | Next Generation Magazine WordPress Theme 4.2.1
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2022.2
CẬP NHẬT WooCommerce Social Login – WordPress Plugin 2.3.12
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.0.6
CẬP NHẬT Jobhunt – Job Board WordPress theme for WP Job Manager 1.2.11
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium 3.7.0
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 14.0.4
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping New Zealand Post 3.1
CẬP NHẬT Zephyr | Material Design Theme 8.5.1
CẬP NHẬT Impreza – Multi-Purpose WordPress Theme 8.5.1
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.2.2
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Membership Premium 1.9.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Subscription Premium 2.9.0
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.4.0
CẬP NHẬT Seocify – SEO And Digital Marketing Agency WordPress Theme 3.0
CẬP NHẬT uDesign – Responsive WordPress Theme 4.0.0

Trả lời