Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 03/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT SEOPress Pro 5.4.4
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 1.9.2
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.5.1
CẬP NHẬT GravityView – Maps 1.7.4
CẬP NHẬT WOOBE – WooCommerce Bulk Editor Professional 2.1.1
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.6.3
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.8
CẬP NHẬT Woo Import Export 5.9.18
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.1.4
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.7.55
CẬP NHẬT JetCompareWishlist For Elementor 1.4.4
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.2.5
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.21.9
CẬP NHẬT WooCommerce Product Table 2.9.3
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.1.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 1.3.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.52
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.0.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Preview Submission 1.3.9
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.3.0
CẬP NHẬT Polylang for WooCommerce 1.6.3
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.0.5
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.1.2
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.18
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.0.0.2.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.20
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.0.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 2.7.1
CẬP NHẬT WooPack for Beaver Builder 1.4.5
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.3.8
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.0.6
CẬP NHẬT Affiliate Egg – Niche Affiliate Marketing WordPress Plugin 10.3.2
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.5.16.2
CẬP NHẬT Hreflang Manager 1.0.23
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.6
CẬP NHẬT Unicon | Design-Driven Multipurpose Theme 2.9
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.5.8

Trả lời