Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 02/06/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.6.1
CẬP NHẬT Gifting for WooCommerce Subscriptions 2.4.0
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Recurring Payments 2.11.7
CẬP NHẬT Advanced Flat Rate Shipping For WooCommerce Pro 4.7.4
CẬP NHẬT OceanWP Footer Callout 2.0.3
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 2.3.1
CẬP NHẬT OceanWP Side Panel 2.0.5
CẬP NHẬT OceanWP Woo Popup 2.0.3
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 2.0.1
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.0.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Snapshot Pro 4.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce Cart Add-ons 2.3.0
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 2.2.7
CẬP NHẬT Gravity Forms Square Add-On 1.7
CẬP NHẬT Gravity Perks Gravity Forms Date Time Calculator 1.0-beta-4.11
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.23
CẬP NHẬT WooCommerce Lightspeed POS Integration 2.4.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.55
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.10
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Live Preview 1.6.4
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.1.1
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.4.3
CẬP NHẬT PenNews – News/ Magazine/ Business/ Portfolio/Reviews Landing AMP WordPress Theme 6.6.4
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.2.2
CẬP NHẬT YITH Automatic Role Changer for WooCommerce Premium 1.17.0
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.0.7
CẬP NHẬT Uni CPO – WooCommerce Options and Price Calculation Formulas 4.9.17
CẬP NHẬT Progress Map WordPress Plugin 5.6.9
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.16.2
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.5.8

Trả lời