Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 02/05/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.1.1
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.4
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro Premium 4.7.3-beta-1.2
CẬP NHẬT Soflyy WP All Export Pro Premium 1.7.6-beta-1.0
CẬP NHẬT Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.3.1-beta-1.2
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.1.2
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.1.5
CẬP NHẬT DW Question & Answer Pro 1.3.5
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.14.4
CẬP NHẬT Zox News – Professional WordPress News & Magazine Theme 3.14.1
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.3.10
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.3.10
CẬP NHẬT Themify Minblr WordPress Theme 5.5.6
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.11.2
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.37
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.22.12.25
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.4.1
CẬP NHẬT Total – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.4
CẬP NHẬT Formidable Forms – User Registration 2.05
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 4.2.0
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.0.2
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.1.6
CẬP NHẬT Grand Photography | Photography WordPress for Photography 7.2.6
CẬP NHẬT WooCommerce Recover Abandoned Cart 23.5
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Stripe Premium 2.10.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Name Your Price Premium 1.10.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium 3.10.0
CẬP NHẬT YITH Automatic Role Changer for WooCommerce Premium 1.16.0
CẬP NHẬT Media Grid – WordPress Responsive Portfolio 7.1.2
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.6.3.6
CẬP NHẬT Gravity Forms Mailchimp Addon 5.0.2
CẬP NHẬT Avante | Business Consulting WordPress 2.7.1

Trả lời