Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 02/01/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.0.8
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 3.0.5
CẬP NHẬT Oxygen 2.0 – The Visual Website Builder 4.3
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.12.4
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.4.5
THÊM MỚI Maruthi – Fitness Gym Trainer WordPress Theme 2.5
THÊM MỚI TownPress – Municipality & Town Government WordPress Theme 3.8.3
THÊM MỚI MaxCoach – Online Courses, Personal Coaching & Education WP Theme 2.7.1
THÊM MỚI Zyra – Clean, Minimal WooCommerce Theme 1.3.1
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.27.1
CẬP NHẬT OceanWP Popup Login 2.1.3
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.4.33
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.8.3
CẬP NHẬT WooCommerce Product Search 4.10.0
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 7.0.0
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.04
THÊM MỚI Skudo – Responsive Multipurpose WordPress Theme 2.0
THÊM MỚI Fundrize | Responsive Donation & Charity WordPress Theme 1.26
THÊM MỚI ApusListing – Directory Listing WordPress Theme 1.2.43
THÊM MỚI Evenz – Conference and Event WordPress Theme 1.4.1
THÊM MỚI VidoRev – Video WordPress Theme 2.9.9.9.9.6
THÊM MỚI Aoki – Creative Design Agency Theme 1.7
THÊM MỚI Tessera – Knowledge Base & Support Forum WordPress Theme 2.6
THÊM MỚI eCademy – Education LMS & Online Coaching Courses WordPress Theme 5.6
THÊM MỚI UpStore – Multi-Purpose WooCommerce WordPress Theme 1.4.7
THÊM MỚI Ryse – SEO & Digital Marketing Theme 4.0
THÊM MỚI Prowess – Fitness and Gym Theme 2.1.0
THÊM MỚI Lambda – Responsive Moodle Theme 1.98.39

Trả lời